Politica de preluare a datelor cu caracter personal
    1. Informaţii generale privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Operatorul care prelucrează date cu caracter personal prin intermediul www.movilitaresidence.ro este societatea S.C. Perla Bucegi S.R.L., persoană juridică organizată în conformitate cu legislaţia aplicabilă, având sediul in Sinaia, Calea Codrului Nr. 22, înregistrată la Registrul Comertului sub nr. J29/1205/1991, avand CUI RO 1330546.

Operatorul S.C. Perla Bucegi S.R.L. (denumit în continuare „Operatorul”) poate fi contactat la sediul sus – menţionat sau la adresa de e-mail: rezervari@movilitaresidence.ro; tel.: 0791441133.

Conţinutul site-ului www.movilitaresidence.ro se adresează exclusiv persoanelor fizice care au împlinit vârsta de 18 ani.

Conform cerinţelor Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) precum şi celor ale Legii nr. 190/2018 privind măsurile de aplicare a acestui Regulament, Operatorul are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care le furnizează vizitatorii site-ului www.movilitaresidence.ro (presupune doar vizitarea site-ului, fără a efectua rezervări) şi clienţii (presupune efectuarea de rezervări camere sau pentru evenimente – corporate, public, social etc).

    2. Datele cu caracter personal prelucrate de operator prin intermediul site-ului www.movilitaresidence.ro

Operatorul colectează date cu caracter personal pe baza furnizării voluntare de către persoanele vizate (vizitatori ai site-ului). Categoriile de date cu caracter personal colectate depind de natura modului în care vizitatorul doreşte să interacţioneze cu site-ul www.movilitaresidence.ro.

Prelucram informaţiile pe care le introduceţi pe Site atunci când:

2.1.  efectuaţi o rezervare on-line, serviciu disponibil atât pe site-ul nostru cât şi pe site-urile de profil turistic (ex. Booking.com etc);

Datele colectate pentru efectuarea rezervărilor on-line pot viza atât camerele disponibile cât şi evenimentele organizate (corporate, public, social etc).

Pentru rezervarea camerelor putem colecta, inclusiv de la partenerii noştri care oferă servicii de turism on-line, următoarele categorii de date cu caracter personal: date necesare pentru efectuarea rezervărilor (nume, prenume, adresa de e-mail, număr de telefon), date necesare efectuării plăţii rezervării (tip card, numărul cardului de credit/debit, numele titularului, data expirării şi codul de securitate), informaţii despre sejurul turistului (data sosirii, data plecării), informaţii despre autoturismul turistului (număr de înmatriculare).

Pentru rezervări la evenimente (corporate, public, social etc) putem colecta, exclusiv prin intermediul site-ului, următoarele categorii de date cu caracter personal: date necesare pentru efectuarea rezervărilor (nume, prenume, număr de telefon, adresa de e-mail),  date necesare pentru organizarea evenimentului (data aproximativă la care intenţionţi să organizaţi evenimentul, numărul de invitaţi) precum şi orice alte date cu caracter personal pe care le furnizaţi în mod voluntar prin transmiterea oricărui mesaj la adresa de e-mail de contact pusă la dispoziţie.

Vă informăm ca datele cu caracter personal nesolicitate de Operator şi furnizate în mod voluntar de vizitator sau client prin intermediul e-mailurilor transmise la adresele de e-mail ale persoanelor responsabile pentru un anumit eveniment puse la dispoziţie sau la orice altă adresă de e-mail disponibilă pe site sunt eliminate şterse din evidenţele interne, Operatorul urmând să se limiteze la prelucrarea datelor absolut necesare procesului de prelucrare în care se implică persoana vizată.

Datele colectate prin intermediul unor platforme online (ex. Booking.com etc.) vor fi prelucrate în conformitate cu Termenii şi Condiţiile acestora, precum şi cu Politica de Confidenţialitate şi de Cookies aplicabilă fiecarui Operator/Împuternicit în parte.

2.2.   vizitaţi site-ul www.movilitaresidence.ro;

Site-ul utilizează Google Analytics, un serviciu pentru analiza web, furnizat de Google. Google Analytics utilizează fişiere de tip cookie pentru a ajuta un anumit website să analizeze modul în care este utilizat site-ul nostru. Informaţiile generate de fişierele de tip cookie cu privire la utilizarea site-ului (inclusiv adresa IP) vor fi transmise şi stocate de Google pe serverele sale. Google va utiliza aceste informaţii în scopul evaluării utilizării de către vizitator a site-ului www.movilitaresidence.ro, elaborând rapoarte cu privire la activitatea site-ului.

Informaţii detaliate cu privire la Google Analytics şi protecţia datelor cu caracter personal (inclusiv modul în care puteţi controla informaţiile trimise către Google) pot fi găsite la: https://policies.google.com/privacy/partners.

Pentru a împiedica monitorizarea prin acest tip de cookie, puteţi instala un add-in pe browserul web utilizat (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout).

2.3. solicitaţi o ofertă de servicii cazare sau organizare eveniment prin intermediul adresei de e-mail disponibilă pe site;

În acest scop putem colecta următoarele categorii de date cu caracter personal: nume, prenume, adresa de e-mail, număr de telefon precum şi orice alte date cu caracter personal pe care le furnizaţi în mod voluntar.

2.4. vă înscrieţi la promoţii, concursuri şi campanii prin accesarea secţiunii “Oferte”, în condiţiile de prelucrare stipulate în Regulamentul Oficial aferent fiecărui eveniment organizat de către Operator;

În acest scop putem colecta următoarele categorii de date cu caracter personal: pentru participanţi – nume, prenume, adresa de e-mail, număr de telefon, voce; pentru câştigători- nume şi prenume, adresa de livrare (domiciliu), adresa de e-mail, număr de telefon, cont bancar, semnătura, fotografie şi orice alte date necesare pentru intrarea în posesia premiului pus la dispoziţie de Operator.

2.5. vizitaţi paginile administrate de Operator, respectiv: Facebook (pagina denumită „Movilita Residence”) etc;

Prin intermediul paginilor administrate de S.C. Perla Bucegi S.R.L., datele vizitatorilor sunt prelucrate pentru analiza impactului audienţei.

Operatiunea de prelucrare vizează analiza numărului de like-uri pentru pagină, postări, comentarii, distribuiri, categoria, activitatea persoanelor de pe reţeaua de socializare, inclusiv elemente de profil făcute publice în mod voluntar de către persoanele vizate: date demografice, sex, vârstă precum şi orice alte date furnizate de către vizitatorii reţelei de socializare pe care este accesată pagina aparţinând Operatorului. Operatorul poate colecta involuntar şi alte date, dar care nu conduc la identificarea unică a persoanei vizate (numele fişierului solicitat, tipul de browser folosit, limba browser-ului utilizat, tipul de sistem de operare folosit, adresa IP a computerului utilizat pentru navigarea pe site, data şi ora accesării site-ului, cantitatea de date transferate, starea acesului-ex: transfer de fişere, disponibilitatea fişierului etc, conţinutul posibil al formularului de contact precum şi alţi parametri tehnici) furnizate de către browserul internet prin intermediul căruia se face accesul la site şi pot fi folosite de către Operator pentru a îmbunătăţi serviciile/produsele oferite clienţilor săi. Astfel de informaţii nu vor fi însă utilizate pentru a identifica vizitatorii site-ului şi nu vor fi făcute publice, altfel decât în condiţiile descrise în prezenta Politică de Confidenţialitate;

2.6.  utilizaţi serviciul Wi-Fi Moviliţa Residence pus la dispoziţie în locaţia în care operatorul desfăşoară activitate şi când vă oferiţi consimţământul expres privind primirea unor oferte prin e-mail, inclusiv oferte speciale, noutăţi şi evenimente;

În cazul în care utilizaţi serviciul Wi-Fi dar nu doriţi să vă exprimaţi consimţământul pentru comunicări privind oferte speciale, noutăţi şi evenimente, operatorul se va limita în a prelucra datele strict necesare utilizării reţelei de internet în condiţii de siguranţă din punct de vedere al securităţii. În acest scop vom colecta numele şi prenumele, adresa de e-mail, ziua de naştere (opţional, pentru transmiterea de comunicări personalizate cu privire la serviciile noastre şi ale partenerilor în condiţiile expuse în prezenta politică).

Nefurnizarea zilei de naştere nu condiţionează posibilitatea clientului de a utiliza serviciul Wi-Fi pus la dispoziţie de Operator

Retragerea consimţământului se poate face oricând, printr-o manifestare de voinţă liberă, specifică, informată şi lipsită de ambiguitate, respectiv prin accesarea butonului “dezabonare” din corpul email-ului transmis în scop de comunicare marketing.

2.7. introduceţi adresa de e-mail în scopul de a va alătura Familiei Moviliţa Residence.

În acest context este prelucrată exclusiv adresa dumneavoastră de e-mail. Şi în această situaţie sunteţi informat cu privire la posibilitatea exercitării drepturilor dumneavoastră, în calitate de persoană vizată, astfel cum ele sunt descrise în prezenta Politică.

    3. Scopurile şi temeiurile prelucrării

Operatorul prelucrează datele cu caracter personal furnizate prin intermediul www.movilitaresidence.ro în următoarele scopuri şi temeiuri legale:

 • în scopul prestării serviciului, pentru efectuarea rezervărilor on-line, serviciul disponibil atât prin intermediul site-ului www.movilitaresidence.ro cât şi prin intermediul site-urilor de specialitate şi pentru a răspunde solicitărilor formulate pe site legate de rezervări;
 • în baza consimţământului expres al utilizatorului site-ului în scopuri de marketing, pentru trimiterea de newslettere/oferte personalizate, inclusiv cu privire la produsele partenerilor nostri, în baza unor parteneriate tip cobranding/alte parteneriate similare ce au ca scop promovarea de servicii/produse ale partenerilor, în format exclusiv electronic;
 • în interes legitim, datele colectate prin Google Analytics şi prin intermediul paginilor administrate de Operator;
 • în interes legitim, datele colectate prin intermediul sistemului de Wi-Fi pus la dispoziţie în locaţia Moviliţa Residence (excepţie – consimţământul expres, furnizat separat în condiţiile prevăzute în prezenta politică);
 • în interes legitim, datele personale colectate involuntar, pentru a înţelege nevoile şi aşteptările clienţilor şi pentru îmbunătăţirea serviciile/produselor oferite.

Prin completarea oricărui formular disponibil pe site-ul www.movilitaresidence.ro sau a inserării adresei de e-mail pentru comunicări de marketing ori a oferirii consimţământului în scopuri de marketing pe orice material pus la dispoziţie de Operator sau de un partener al acestuia ce colectează consimţământul în scopuri de marketing pentru Operator, fiecare utilizator şi-a exprimat consimţământul ca Operatorul să prelucreze datele acestuia cu caracter personal, în conformitate cu scopurile declarate în prezenta Politică de Confidenţialitate, cu respectarea prevederilor Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) şi cu a prevederilor naţionale în vigoare şi cu cele ale Legii nr. 190/2018 privind măsurile de aplicare ale acestui Regulament.

Operatorul poate dezvălui datele cu caracter personal ale vizitatorilor site-ului www.movilitaresidence.ro angajaţilor autorizaţi sau altor companii cu care se află în relaţii de parteneriat pentru ca acestea să le prelucreze în numele Operatorului, dar numai în temeiul unui angajament de confidenţialitate din partea acestora şi numai în scopurile menţionate în prezentul document, prin care terţul garantează că aceste date sunt păstrate în siguranţă şi că furnizarea acestor informaţii personale se face conform legislaţiei în vigoare, după cum urmează: furnizorilor de servicii de marketing, furnizorilor de servicii de plată/bancare sau alte servicii, furnizate de companii cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piaţă a produselor şi serviciilor noastre, furnizor servicii website.

Operatorul va dezvalui informaţiile personale colectate în scopurile precizate în prezentul document atunci când acest lucru este necesar pentru respectarea legii şi/sau la solicitarea autorităţilor competente, în vederea punerii în aplicare a Termenilor şi Condiţiilor de utilizare; pentru protejarea dreptului de proprietate sau siguranţa Operatorului, a clienţilor nostri sau a altor persoane. Aceasta include schimbul de informaţii cu alte companii şi organizaţii pentru protecţia şi reducerea riscului impotriva fraudei. Aceste cazuri nu includ vânzarea, inchirierea, partajarea sau dezvăluirea în alt mod a unor informaţii personale de identificare de la clienti în scopuri comerciale, încălcând angajamentele stabilite în Termeni şi Condiţii.

În prelucrarea datelor cu caracter personal, Operatorul va acţiona în mod legal, echitabil şi transparent. Prelucrarea datelor se realizează în scopuri determinate, explicite şi legitime. Procesarea datelor este adecvată şi limitată, doar în raport de necesitatea realizării scopului pentru care acestea au fost colectate. Datele cu caracter personale vor fi reţinute doar pe perioada de timp necesară indeplinirii scopurilor pentru care sunt procesate, iar prelucrarea se va realiza de o maniera adecvată pentru asigurarea securităţii şi integrităţii datelor.

Dacă nu doriţi să folosim informaţiile personale pe care le colectăm pentru a permite optimizarea Serviciilor sau pentru a permite terţilor colaboratori să personalizeze anunţurile pe care vi le afişăm, vă rugăm să vă exprimaţi opţiunea în acest sens în conformitate cu pct. 4 al prezentului document sau să procedaţi la dezinstalarea cookie-urilor corespunzătoare.

    4. Drepturile persoanelor vizate

În baza unei cereri scrise, datate, semnate şi expediate la adresa de contact a Operatorului prezentată la pct. 1, vă puteţi exercita drepturile legale de care dispuneţi în calitate de persoană vizată, în conformitate cu dispoziţiile Regulamentului  nr. 679/2016, respectiv:

 • Dreptul de acces înseamnă dreptul persoanei vizate de a obţine o confirmare din partea Operatorului cu privire la faptul că sunt prelucrate sau nu datele cu caracter personal care privesc persoana în cauză şi, în cazul unui răspuns afirmativ, se va putea obţine acces la datele respective şi la informaţii privind modalitatea în care sunt prelucrate datele respective.
 • Dreptul la rectificare se referă la corectarea, fără întârzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte. Rectificarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepţia cazului în care acest lucru se dovedeşte imposibil sau presupune eforturi disproporţionate din partea Operatorului.
 • Dreptul la ştergerea/eliminarea datelor (“dreptul de a fi uitat”) semnifică dreptul persoanei vizate de a solicita să fie şterse datele cu caracter personal, fără întârzieri nejustificate, în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; persoana în cauză decide să îşi retragă consimţământul şi nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare; persoana în cauză se opune prelucrării şi nu există motive legitime care să prevaleze; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie şterse pentru respectarea unei obligaţii legale; datele cu caracter personal au fost colectate în legătura cu oferirea de servicii ale societăţii informaţionale.
 • Dreptul la restricţionarea prelucrării poate fi exercitat în cazul în care se contestă exactitatea datelor prelucrate de Operator, pe o perioada care permite verificarea corectitudinii datelor; prelucrarea este ilegală, iar persoana în cauză se opune ştergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricţionarea; în cazul în care Operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana în cauza le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă; în cazul în care persoana s-a opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale Operatorului prevalează asupra celor aparţinând persoanei vizate.
 • Dreptul la portabilitatea datelor se refera la dreptul persoanei vizate de a primi datele personale într-un format structurat, utilizat în mod curent şi care poate fi citit automat şi la dreptul ca aceste date să fie transmise direct altui operator, însă doar dacă acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.
 • Dreptul la opoziţie vizează dreptul utilizatorului site-ului de a se opune prelucrării datelor personale atunci când prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care serveşte unui interes public sau când are în vedere un interes legitim al Operatorului. Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, persoana vizată are cu precădere dreptul de a se opune prelucrării în orice moment.
 • Dreptul la rectificare se referă la corectarea, fără întârzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte. Rectificarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepţia cazului în care acest lucru se dovedeşte imposibil sau presupune eforturi disproporţionate din partea Operatorului.

În situaţia în care se constată că drepturile prevăzute în Regulamentul nr. 679/2016 au fost încălcate, orice persoană vizată are posibilitatea de a se adresa Autorităţii Naţionale pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (A.N.S.P.D.C.P.) prin depunerea unei plângeri.

Datele de contact ale A.N.S.P.D.C.P. sunt urmatoarele: Bucureşti, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poştal 010336; Telefon: +40.318.059.211/+40.318.059.212; Fax: +40.318.059.602; E-mail: anspdcp@dataprotection.ro; Pagina web: www.dataprotection.ro.

   5. Stocarea datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal sunt prelucrate pe teritoriul Uniunii Europene. Acestea sunt reţinute pentru o perioadă adecvată scopului pentru care au fost prelucrate. Ca regulă, datele cu caracter personal prelucrate sunt eliminate prin ştergere din evidenţele electronice imediat după prestarea serviciului care a impus colectarea acestora.

   6. Modificarea Politicii de Confidenţialitate

Dacă este necesară o schimbare a prezentei Politici de Confidenţialitate, Operatorul va publica respectivele modificări pentru a asigura o informare corectă şi completă privind prelucrarea datelor.