Termeni şi condiţii generale
Preambul

Aceşti termeni şi condiţii se aplică rezervării şi achiziţionării serviciilor turistice oferite de S.C. Perla Bucegi S.R.L, cu sediul în Sinaia, Bd. Carol I Nr. 22, număr de ordine în Registrul Comerţului J29/1205/1991, cod unic de înregistrare RO 1330546, în cadrul unităţii de cazare Vila turistică „Moviliţa”, situată în Sinaia, Calea Codrului Nr. 12, Prahova. Aceşti termeni şi condiţii se aplică serviciilor disponibile online, e-mail sau telefonic şi sunt aplicabili tuturor clienţilor, persoane fizice sau persoane juridice.

Prin accesarea, căutarea şi utilizarea website-ului şi prin efectuarea unei rezervări, confirmaţi şi sunteti de acord că aţi citit, înteles şi aţi fost de acord cu toţi termenii şi condiţiile precizate mai jos.

Tarife:

Toate tarifele sunt exprimate pe noapte, sunt pentru maxim 2 persoane/spaţiu de cazare şi includ micul dejun, cota de TVA (5%) şi taxele locale (taxa salvamont – 6 lei/persoană/noate & taxa de promovare turistică – 2%/spatiu de cazare/sejur).

Tarifele pot fi modificate în orice moment, majorarea tarifelor neafectând rezervările deja confirmate.

Majorarea taxelor şi impozitelor sau introducerea unor noi taxe şi impozite va avea ca efect modificarea tarifelor, inclusiv pentru rezervările deja confirmate.

Este acceptată plata în numerar, transfer bancar, cărţi de credit:  VISA şi MasterCard.

Efectuarea rezervărilor:

Rezervarea serviciilor, sub condiţia confirmării de către reprezentanţii locaţiei, se poate face printr-o comandă transmisă prin orice modalitate la tel: 0791 44 11 33; e-mail : rezervari@movilitaresidence.ro sau prin intermediul platformei de rezervări online din cadrul site-ului www.movilitaresidence.ro.

Termenul de valabilitate al rezervărilor este de 24 de ore, exceptând rezervarile în care data cazării survine la mai puţin de 24 de ore de la data rezervării, caz în care termenul de valabilitate al rezervării va fi menţionat în confirmarea scrisă din partea locaţiei.

Garantarea şi plata rezervărilor:

Rezervările sunt considerate garantate la momentul confirmării plăţii. Plata serviciilor turistice rezervate se poate face prin card de credit sau prin plata facturii proforma emisă de locaţie.

  • În cazul rezervărilor efectuate telefonic sau prin e-mail, garantarea rezervării se face prin achitarea sejurului integral în avans de către Oaspete, în termen de până la 2 zile de la data emiterii facturii proforme. În caz contrar rezervarea fiind anulată automat;
  • În cazul rezervărilor efectuate prin platforma de rezervări online de pe site-ul locaţiei, garantarea rezervării se face prin cartea de credit, după verificarea datelor de card introduse în formularul de rezervare, cu reţinerea integrală a sumei aferenta sejurului.

Restul de plată aferent sejurului se achită la momentul sosirii, prin orice modalitate de plată.

Oaspetele are obligaţia de a verifica detaliile din factură înainte de a achita contravaloarea serviciilor. Efectuarea plăţii de către Oaspete are valoarea unei confirmări exprese a facturii aferente, orice solicitare ulterioară de modificare nefiind luată în considerare de către locaţie.

Garanţii:

În momentul cazării, Oaspetelui i se va solicita drept garanţie, prezentarea unui card de debit/credit pe care va fi blocată suma de 500 de lei/spaţiu de cazare/zi. În cazul în care Oaspetele nu doreşte să garanteze cu un card de debit/credit, acesta va achita cu titlu de depozit de garantare suma de 500 lei/spaţiu de cazare/zi. Această sumă va fi returnată la sfârşitul sejurului, în cazul în care nu apar diverse situaţii (daune, lipsuri din inventarul camerei, consum din mini-bar etc).

Anulări/neprezentări/penalizări:

Orice modificare şi/sau anulare de rezervare a serviciilor se va trimite în scris pe adresa de e-mail: rezervari@vilamovilita.ro sau la numărul de telefon: 0791 44 11 33, modificarea serviciilor fiind supusă aprobării locaţiei.

Serviciile rezervate pot fi anulate după cum urmează:

  • fără penalităţi, dacă anularea are loc cu cel mult 14 zile înainte de data pentru care s-a facut rezervarea;
  • cu o penalitate în cuantum de 50 % din valoare serviciilor comandate, dacă anularea are loc cu 14 zile sau mai puţin de 14 zile înainte de data pentru care s-a făcut rezervarea;
  • cu o penalitate de 100 % din valoare, dacă anularea are loc cu 7 zile sau mai puţin de 7 zile înainte de data pentru care s-a făcut rezervarea.

Neprezentarea reprezintă situaţia în care Oaspetele, în urma unei rezervări confirmată şi neanulată într-una dintre modalităţile menţionate anterior, nu se prezintă la locaţie la data pentru care s-a făcut rezervarea. În cazul neprezentării Oaspetelui, suma achitată ca avans se va reţine integral.

În cazul reducerilor de sejur anunţate de Oaspeţi în timpul sejurului, locaţia îşi rezervă dreptul de a reţine, cu titlu de daune interese, valoarea serviciilor neconsumate.

Sosire şi plecare:

Cazarea se face începând cu ora 15.00.

Eliberarea camerelor se face până cel târziu la ora 12.00.

La solicitarea Oaspeţilor şi dacă locaţia dispune de spaţii de cazare, ora de eliberare a camerei poate fi depăşita cu cel mult 6 ore, contra unui tarif în cuantum de 50 % din valoarea unei nopţi de cazare, conform tarifului afişat la recepţie.

Cazarea se face pe baza actului de identitate, prin completarea fişei de anunţare a sosirii.

Cazarea copiilor cu varsta de până la 6 ani este gratuită, pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 7-12 ani se va percepe un supliment de 150 lei/copil/noapte, iar pentru persoanele cu vârsta de peste 12 ani zi se va percepe un supliment de 250 lei/persoană/noapte. 

Restaurant/Bar/:

Programul de funcţionare al Restaurantului (unde vor fi servite preparate aduse de la celelalte locaţii ale noastre) este 12:00 – 22:00.

Programul de funcţionare al Barului este 12:00 – 22:00.

Micul dejun se serveşte zilnic în intervalul orar 8:00 – 10:00.

Serviciile de masă vor fi asigurate la preţurile valabile la data sejurului.

În incinta spaţiilor de servit masa accesul este permis doar cu o ţinută decentă.

Este strict interzis accesul în locaţie cu alimente şi băuturi din exterior.

Fumatul:

Fumatul este strict interzis în interiorul locaţiei.

Spaţiul de parcare:

Locaţia oferă parcare gratuită Oaspeţilor cazaţi la ea.

Siguranţă:

Spaţiile publice exterioare ale locaţiei sunt supravegheate prin sistem video.

Locaţia nu îşi asumă răspunderea pentru obiectele uitate, pierdute sau presupus furate în incinta locaţiei.

Locaţia nu îşi asumă răspunderea cu privire la eventuale accidente ce pot surveni în  urma utilizării, în mod neadecvat, a dotărilor locaţiei.

Animale de companie:

Este interzis accesul cu animale de companie în locaţie.

Locaţia are dreptul de a refuza cazarea Oaspeţilor însoţiţi de animale de comanie, cu aplicarea unei penalităţi în cuantum de 100 % din valoarea primei nopţi de cazare.

Vizitatori:

Accesul vizitatorilor este permis între orele 12:00 – 22:00, fără costuri suplimentare, iar in afara acestui interval doar în baza înregistrării acestora la recepţie şi achitării diferenţei de tarif.

Protecţia mediului:

Protecţia mediului reprezintă o preocupare permanentă a noastră.

Lenjeria se schimbă la 2 zile de cazare sau la cererea Oaspetelui, iar prosoapele se schimbă zilnic sau la cererea Oaspetelui.

Pentru a semnala dorinţa de schimbare a lenjeriei şi prosoapelor, Oaspeţii sunt rugaţi să le lase pe jos, în camera de baie.

Confidenţialitate şi prelucrarea datelor cu caracter personal

S.C. Perla Bucegi S.R.L. respectă standardele etice şi legale în privinţa protecţiei datelor cu caracter personal. Datele cu caracter personal vor fi prelucrate conform „Politicii de prelucrare a datelor cu caracter personal.”

Conduită şi responsabilităţi:

Locaţia îşi rezervă dreptul de a refuza cazarea sau servirea în restaurant a Oaspeţilor aflaţi sub influenţa băuturilor alcoolice sau substanţelor interzise, nepoliticoşi sau turbulenţi care prin atitudinea lor aduc prejudicii de imagine locaţiei sau deranjează alţi Oaspeţi.

Oaspeţii sunt răspunzători faţă de locaţie pentru daunele provocate celorlalţi Oaspeţi, personalului locaţiei, mobilierului, echipamentelor etc.

Reclamaţii:

Reclamaţiile privind calitatea serviciilor turistice prestate se pot face pe loc, pe toată durata sejurului, reclamaţiile ulterioare încheierii sejurului nefiind luate în considerare.

Reclamaţiile privind furtul, distrugerea sau deteriorarea bunurilor aduse de Oaspeţi în locaţie trebuie aduse la cunoştinţa locaţiei în termen de cel mult 24 de ore de la data la care Oaspetele a luat cunoştinţă de furtul, distrugerea sau deteriorarea bunurilor.

Clauze finale:

Politica locaţiei poate fi modificată oricând, fără notificare.